Как да изчислим разхода на гориво?

Как да изчислим разхода на гориво?

Разходът, който автомобилът прави, е важна мерна единица за всеки шофьор, показващ рентабилността и икономичността на превозното средство. Колкото повече